Łotewskie służby: Rosyjski Związek Łotwy sięga po działania dezinformacyjne

 

Policja Bezpieczeństwa Łotwy ogłosiła, że Rosyjski Związek Łotwy dąży do wykreowania podziałów w społeczeństwie, ponieważ krytykuje nową ustawę oświatową twierdząc, że spowoduje ona bunt młodzieży, która będzie dotknięta jej skutkami. Policja opinie takie traktuje jako element rosyjskiej wojny dezinformacyjnej, która jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat na terenie państw bałtyckich. Rosjanie korzystają w niej z realnych wpływów w mediach, fundacji i organizacji rzekomo pozarządowych.

Prezydent Republiki Łotewskiej Raimondas Vėjuonis podpisał zmiany w ustawie o oświacie, zgodnie z którymi w ciągu kilku lat w szkołach średnich na Łotwie nauczenie ma się odbywać wyłącznie w języku łotewskim. Reforma ma się rozpocząć 1 września 2019 roku i zostać zakończona w roku 2021. Prezydent argumentował, że oświata w językach mniejszości narodowych na poziomie średnim jest zbędna, a dzieciom z tych wspólnot narodowych powinno wystarczyć poznawanie własnej kultury narodowej na poziomie szkół podstawowych. Faktem jest zatem, że nowa ustawa uderza przede wszystkim w ludność rosyjskojęzyczną, która stanowi ponad 1/3 populacji Łotwy. Ustawie sprzeciwia się Rosyjski Związek Łotwy czyli łotewska partia polityczna reprezentująca interesy mieszkających na Łotwie Rosjan i innych obywateli rosyjskojęzycznych. Łotewska Policja Bezpieczeństwa zwraca uwagę na fakt, iż Rosyjski Związek Łotwy organizuje protesty wymierzone w nową ustawę oświatową przez wyborami do sejmu bo to stanowi element kampanii wykorzystującej zmanipulowane informacje.

Źródło: Baltic Course

Fot. Pixebay

Podobne artykuły

Maciej Sankowski

Redaktor naczelny portalu O służbach. Ekspert ds. służb specjalnych.
Follow Me: