Izrael zbuduje “państwową cybertarczę”

 

Izrael planuje opracowanie doktryny cyberbezpieczeństwa zwanej potocznie „państwową cybertarczą” by podnieść swoją odporność na ataki hakerskie i na efekt użycia złośliwego oprogramowania. Poinformował o tym Yigal Unna, dyrektor Departamentu ds. Zwalczania Cyberzagrożeń Izraela.

Potencjał proponowanych w ramach tej inicjatywy rozwiązań technologicznych nie jest jeszcze znany, natomiast w czasie wystąpienia podczas konferencji Israel Cyber Week, Unna mówił o nowych projektach regulacji prawnych, będących aktualnie przedmiotem dyskusji w Izraelu. Projekt ten przewiduje między innymi uporządkowany model współpracy między organizacjami sektora cywilnego a agencjami rządowymi. Współpraca między nimi już funkcjonuje, natomiast pewne obszary aktywności w cyberprzestrzeni np. słynnej Jednostki 8200 nie zostały precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach (to jednostka izraelskiej agencji wywiadu wojskowego – Aman – odpowiedzialna za rozpoznanie łączności i łamanie szyfrów. Podejrzewana o opracowanie najbardziej zaawansowanego szkodliwego kodu w historii – robaka Stuxnet.)

Unna stwierdził, że izraelska doktryna cyberbezpieczeństwa uwzględniać będzie obszar współpracy z ośrodkami akademickimi, przemysłem i organizacjami rządowymi. Infrastruktura cyberbezpieczeństwa Izraela jest efektem konieczności obrony przed atakami i naturalnej potrzeby rozwoju społecznego: „Kiedy młodzi ludzie kończą służbę wojskową szukają innowacyjnych obszarów  możliwych do wykorzystania w zastosowaniach komercyjnych”, powiedział. Dodał też, że Izrael dąży do dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej i partnerstwa, mającego na celu walkę z aktualnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni w różnych sferach – od przemysłu lotniczego do produkcji i eksploatacji urządzeń medycznych.  Jego zdaniem, na pierwszej linii ataku ze strony hakerów-przestępców oraz przeciwników inspirowanych przez obce rządy jest sektor transportu i zdrowia. W opinii rządu Izraela obcy rząd, który może stać za takimi atakami, to przede wszystkim Iran – który ma możliwości realizacji ataków poprzez inne kraje.

Yigal Unna jest wysokiej klasy specjalistą w obszarze Sigint – przed objęciem aktualnie sprawowanej funkcji był szefem jednostki zajmującej się tą tematyką w Shin-Bet (służba bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela). Sprawując tą funkcję podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu tej służby, zaś zakres odpowiedzialności kierowanej przez niego jednostki obejmował obronę przed atakami w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo infrastruktury, gromadzenie informacji operacyjnych oraz realizacja operacji zapewniających bezpieczeństwo Izraelowi.

Źródło;  na podstawie www.theregister.co.uk 

Fot.   https://cyberweek.tau.ac.il/2017/about/speakers/item/141-yigal-unna

Maciej Sankowski

Redaktor naczelny portalu O służbach. Ekspert ds. służb specjalnych.
Follow Me: