UE ignoruje amerykańskie sankcje wobec Iranu. Handel z Teheranem będzie kontynuowany

UE ignoruje amerykańskie sankcje wobec Iranu. Handel z Teheranem będzie kontynuowany

Po spotkaniu przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Niemiec i Rosji ogłoszono plan wsparcia dla irańskiego eksportu i kontynuacji relacji handlowych, mimo amerykańskich sankcji nałożonych na ten kraj.

Wyżej wymienione państwa wydały komunikat, w którym ogłosiły intencję stworzenia narzędzi płatniczych umożliwiających kontynuowanie handlu z Iranem: „Mając świadomość pilności i potrzeby wypracowania realnych efektów podjętych rozmów, uczestnicy spotkania przyjęli praktyczne propozycje utrzymania i rozwijania narzędzi płatniczych, w szczególności inicjatywy ustanowienia środka specjalnego, który umożliwi realizacje płatności związane z eksportem Iranu, w szczególności ropy naftowej”. Kilku dyplomatów stwierdziło, że wyżej wymieniony środek specjalny to system barterowy, wykorzystywany niegdyś przez Związek Sowiecki.

Po spotkaniu przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Niemiec i Rosji ogłoszono plan wsparcia dla irańskiego eksportu i kontynuacji relacji handlowych, mimo amerykańskich sankcji nałożonych na ten kraj. Click To Tweet

Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, stwierdziła, iż decyzja o przyjęciu takiego narzędzia została już podjęta i że planowane jest spotkanie ekspertów, mających dopracować szczegóły techniczne w tej sprawie. “W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie UE ustanowią podmiot, którego zadaniem będzie  umożliwienie dokonywania legalnych transakcji z Iranem, co pozwoli firmom europejskim na kontynuowanie handlu z tym krajem, zgodnie z prawem UE i zgodnie z zasadą otwartości na innych partnerów na świecie”, stwierdziła.

Prezydent USA Donald Trump w maju 2018 roku podjął decyzję o odejściu od postanowień tzw. „porozumienia jądrowego” zawartego w 2015 r. i nałożeniu na Iran sankcji ekonomicznych. Dzisiejszy komunikat jest wyraźnym sygnałem o braku zgody państw UE na politykę USA wobec Iranu.

Źródło: Haaretz

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: