UE tworzy wspólną szkołę wywiadu. Polska bez roli koordynatora projektu?

UE tworzy wspólną szkołę wywiadu. Polska bez roli koordynatora projektu?

Ministrowie obrony 25 państw członkowskich Unii Europejskiej poparli 19 listopada decyzję o utworzeniu wspólnej szkoły wywiadu.

W projekcie tym nie będą uczestniczyć: Dania, Malta i Wielka Brytania. Placówka ma być zarządzana przez Grecję z pomocą Cypru. Decyzja budzi zdziwienie, bowiem są to – jak się komentuje, państwa najbardziej związane z Rosją. Projektowany program szkoleniowy ma być realizowany w ścisłej współpracy ze strukturami NATO oraz z poszczególnymi służbami członkowskimi Paktu Północnoatlantyckiego.

Decyzja ta jest efektem układu o stałej współpracy strukturalnej (Permanent Structured Cooperation), mechanizmu umożliwiającemu państwom członkowskim UE zwiększanie zdolności obronnych dzięki pogłębionej współpracy. Nowa inicjatywa nie ogranicza się tylko do szkolenia funkcjonariuszy służb państw członkowskich UE, uwzględnia także prowadzenie planów rozwojowo-badawczych. Na przykład, w ramach tego projektu Francja i Szwecja mają odpowiadać za testy i ewaluację szkoleń, Niemcy za stworzenie nowej generacji dronów, których zadaniem będzie prowadzenie monitoringu lądowego i morskiego, Włochy mają odpowiadać za opracowanie systemu zwalczania zagrożenia ze strony bezzałogowych mini i mikrodronów, a także za platformę obserwacji i rozpoznania realizowanych przy wykorzystaniu balonów. Estonia ma odpowiadać za projekt stworzenia bezzałogowego, bezpiecznego i autonomicznego systemu nawigacji naziemnej. Czechy mają stać na czele projektu walki elektronicznej, którego zadaniem ma być wsparcie dla jednostek UE na polu walki. Austria ma stanąć na czele projektu rozpoznania broni chemicznej, biologicznej i jądrowej, zaś Bułgaria zwiększy potencjał interwencji podwodnej, tzw. Divepack.

Z informacji medialnych nie wynika, by Polska miała kierować jakimkolwiek projektem w ramach mechanizmu współpracy strukturalnej UE.

Źródło: Politico, Guardian

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: