Czeski kontrwywiad: główne zagrożenie to Rosja i Chiny

Czeski kontrwywiad: główne zagrożenia to Rosja i Chiny

Czeski kontrwywiad (BIS) opublikował 3 grudnia br. jawny raport z działalności za rok 2017. Za kluczowe zagrożenia czeska służba uważa Rosję i Chiny.

Według BIS to Rosja stała za cyberatakami wymierzonymi w czeski MSZ. W opinii służby był to najpoważniejszy do tej pory przypadek cyberszpiegostwa wymierzonego w państwo europejskie. BIS obwinia za ten atak rosyjską FSB, która miała realizować operację „Turla”, oraz GRU, którego działania miały być realizowane przez grupę hakerów znaną jako APT 28.

Czeski kontrwywiad twierdzi, że to Rosja stała za cyberatakami wymierzonymi w czeski MSZ Click To Tweet

Służba twierdzi, że dokonano ataku hakerskiego na 150 kont mailowych. Operacja ta rozpoczęła się na początku 2016 roku, wykryto ją rok później. Czesi stwierdzili, że były to wyrafinowane działania „wrogiego państwa”.  Kolejny atak miał też miejsce w grudniu 2016 roku.

BIS aktywnie rozpoznaje rosyjską aktywność w obszarze tzw. wojny hybrydowej, której narzędziami są portale dezinformacyjne. Zauważa przy tym, że większa część takich portali to efekt aktywności Czechów – ideologicznie motywowanych, przekonanych o szkodliwej roli NATO, UE, USA, liberalnej demokracji, o prorosyjskich poglądach, których rosyjskie podmioty wcale nie wspierają. Osoby te korzystają z wolności obywatelskich i przekazują informacje, w których prawdziwość wierzą.

W swoim raporcie BIS zwraca również uwagę na zjawisko nabywania przez Rosjan prywatnych podmiotów gospodarczych oraz budowania związków rosyjsko-czeskich opartych na korupcji i innych nielegalnych działaniach. Uwagę służby przyciągają rosyjscy inwestorzy (których często reprezentują byli funkcjonariusze rosyjskich służb specjalnych), współpracujący z obywatelami czeskimi albo reprezentującymi zagraniczne spółki przejmujące kontrolę własnościową nad czeskimi firmami uczestniczącymi w ważnych przetargach. Dotyczy to też przetargów ogłaszanych przez tzw. resorty siłowe.

Raport BIS: Rosyjskie służby nabywają czeskie firmy startujące m.in. w przetargach dla wojska Click To Tweet

Ważnym segmentem działalności BIS jest ochrona bezpieczeństwa energetycznego Czech. BIS twierdzi, że już w 2016 roku dało się w tym sektorze zaobserwować zjawiska mające negatywny wpływ na interesy energetyczne tego kraju. Wśród nich był aktywny lobbing prywatnych podmiotów wymierzony między innymi przeciwko najistotniejszym projektom infrastrukturalnym i regulacyjnym. BIS dyplomatycznie pisze, że „zagraniczne podmioty z państw, w których są one silnie związane z administracją rządową” przejawiały stałe zainteresowanie kluczowymi projektami czeskiego sektora energetycznego. Rodziło to szereg ryzyk.

Źródła: Bis.cz, Associated Press

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: