Węgry utrudniają nabywanie aktywów w obszarach strategicznych dla gospodarki

Węgry utrudniają nabywanie aktywów w obszarach strategicznych dla gospodarki

Węgry wprowadzają nowe prawo: inwestorzy zagraniczni, chcący nabyć aktywa w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa tego kraju, będą podlegali procedurze sprawdzenia i nadzoru. 

Od 1 stycznia 2019 r. inwestorzy zagraniczni będą zobowiązani do powiadomienia właściwego ministra o zamiarze nabycia aktywów w określonych sektorach na terenie Węgier.

Zgodnie z nowymi regulacjami, rząd węgierski będzie mógł zablokować inwestycje zagraniczne, które w jego opinii pozostają w konflikcie z bezpieczeństwem narodowym państwa.

To istotna zmiana, w porównaniu z dotychczas obowiązującym systemem, w którym taki przepis nie obowiązuje.

Ustawa LVII z 2018 roku o nadzorze nad zagranicznymi inwestycjami, naruszającymi interesy w obszarze bezpieczeństwa narodowego Węgier wskazuje następujące sektory podlegające regulacji:

  1. produkcja broni palnej, amunicji, towarów podwójnego zastosowania, wyposażenia wywiadowczego lub wojskowego, na którą wymagana jest licencja;
  2. usługi finansowe oraz systemy obsługi płatności;
  3. usługi w obszarze elektroenergetyki, gazu, wodociągów publicznych lub usług objętych właściwością Ustawy o elektronicznych systemach komunikacji;
  4. wdrażania, rozwoju lub obsługi elektronicznych systemów informacyjnych, objętych właściwością Ustawy o bezpieczeństwie  elektronicznych systemów informacyjnych oraz organów samorządowych.

Szczegóły dotyczące obszarów objętych nowymi regulacjami zawarte zostaną w treści aktu wykonawczego. Ustawa zawiera jedynie ogólne zapisy dotyczące  nadzoru nad zagranicznymi inwestorami pozyskującymi aktywa w objętych ustawą sektorach. W myśl zapisów ustawy, inwestorami zagranicznymi są obywatele spoza UE oraz osoby prawne i organizacje zarejestrowane poza UE. Przed nabyciem aktywów w wymienionych obszarach inwestor zagraniczny zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej dokumentacji właściwemu ministrowi, który winien jest rozpatrzyć wniosek w ciągu 60 dni. Termin ten – w wyjątkowych okolicznościach, może zostać przedłużony o kolejne 60 dni.

Systemy weryfikacji inwestorów obowiązują w 12 krajach UE, w tym w Austrii, Danii, w Niemczech, Finlandii i Francji.

Źródło: Twobirds.com

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: