ABW ZATRZYMAŁO PIOTRA D. POLSKA KRYPTOLOGIA ZAGROŻONA?

Zatrzymany przez ABW pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem Piotr D. od lat związany był z Wojskową Akademią Techniczną. Występował na organizowanych przez uczelnię konferencjach, współredagował wydawane przez nią czasopisma. Zajmował się przede wszystkim kryptologią.

Od marca 2017 roku był adiunktem w Instytucie Systemów Informatycznych WAT. Nie posiadając stopnia naukowego doktora, współtworzył i uczestniczył w wielu projektach badawczo-rozwojowych z obszaru kryptologii, ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa. Jako wykładowca UKSW, wprowadzał studentów w meandry “Nielegalnego dostępu do informacji w relacjach międzypaństwowych”.

Uzyskał stopień naukowy doktora, jednak nie wiadomo z jakiej dziedzinie oraz kiedy. Nie wiemy też, czy jego praca doktorska dotyczyła rozwiązań kryptograficznych opracowywanych na WAT. Zdarza się bowiem, że prace tego rodzaju wymagają posiadania poświadczenia bezpieczeństwa (które bez wątpienia Piotr D. mógł posiadać), a sama praca doktorska objęta jest klauzulą – co oznacza, że osoby nieposiadające właściwych uprawnień nie powinny mieć do niej dostępu. Dotyczy to wszystkich: opiekuna, recenzentów oraz osób uczestniczących w kolokwium doktoranckim.

W 2018 roku, Wojskowa Akademia Techniczna zawarła porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informuje WAT: “Głównym celem porozumienia podpisanego między Wojskową Akademią Techniczną a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie telekomunikacji, informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych, przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych.”

Za kontakty pomiędzy sygnatariuszami porozumienia z ramienia WAT odpowiedzialne były dwie osoby: prodziekan Wydziału Cybernetyki WAT ds. współpracy i rozwoju – dr inż. Maciej Kiedrowicz oraz Piotr D. Podpisaniu umowy towarzyszyła wizyta m.in. w Laboratorium Badawczym Kryptologii, gdzie goście zostali zapoznani z najnowszymi osiągnięciami naukowców wojskowej uczelni, które mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz wyszkolenie pracowników podległych MSWiA służb.

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: