SZTUCZNA INTELIGENCJA PRZYSZŁOŚCIĄ SŁUŻB SPECJALNYCH

Zaangażowanie się w otwartą debatę będzie kluczowe dla brytyjskiej społeczności wywiadowczej, aby zdobyć publiczne zaufanie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji do celów bezpieczeństwa narodowego.

Zastępca dyrektora GCHQ ds. polityki strategicznej Paul Killworth opisał, w jaki sposób sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) mogą potencjalnie poprawić skuteczność różnych funkcji wywiadowczych.

Możliwości te niosą ze sobą złożone kwestie prawne i etyczne, a także silne publiczne oczekiwanie, że brytyjskie agencje wywiadowcze będą działać w sposób chroniący prawa i wolności obywateli. Społeczność wywiadowcza wyraziła chęć zaangażowania się w bardziej otwarty dialog w tych kwestiach, a Killworth podkreślał, że „bezwzględnie konieczne jest, abyśmy debatowali na temat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego. To podejście da nam publiczną zgodę”.

Jednakże zapewnienie społeczeństwu wystarczających gwarancji dotyczących zastosowań AI w obszarze bezpieczeństwa narodowego może okazać się trudne. Społeczna akceptacja wykorzystania przez agencje wywiadowcze technologii wynika z dwóch sprzecznych celów: z jednej strony istnieje wysokie oczekiwanie, że społeczności wywiadowcze będą chronić obywateli przed zagrożeniami oraz stosować nowe efektywne w tej sferze metody. Z drugiej strony społeczeństwo oczekuje, że agencje dostosują się i wprowadzą innowacje, chroniąc jednocześnie prawa i wolności obywateli. Osiągnięcie tej równowagi jest poważnym wyzwaniem dla społeczności bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w czasach tak znacznych zmian technologicznych.

Obowiązek wprowadzania innowacji

To oczywiste, dlaczego sztuczna inteligencja jest atrakcyjną perspektywą dla agencji wywiadowczych (SIGINT). Uczenie maszynowe zrewolucjonizowało już wiele sektorów gospodarki, a dla wielu organizacji wykorzystanie algorytmów stało się niezbędne dla skutecznego procesu wnioskowania z ciągle rozwijających się, zróżnicowanych zbiorów danych.

Podobnie – wielkość, szybkość i złożoność danych cyfrowych, które są obecnie przetwarzane przez brytyjskie agencje bezpieczeństwa i wywiadu wykracza daleko poza możliwości pracowników pionów analitycznych.

Co więcej, agencje te mają prawny i społeczny obowiązek ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami w sferze bezpieczeństwa narodowego, a niechęć do przyjmowania nowych metod, które mogą pozwolić na bardziej efektywne działanie, może być postrzegana jako niedopełnienie tego obowiązku. Jak powiedział Killworth na konferencji RUSI: „albo dostosowujemy się, aby zacząć używać nowych technik, albo stajemy się nieważni”.

Ten „obowiązek wdrażania innowacji” wynika z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, agencje SIGINT borykają się z problemem „przeciążenia informacjami”: podczas gdy możliwości gromadzenia informacji wywiadowczych znacznie się rozwinęły w ostatnich latach, technologia skutecznie przetwarzająca i analizująca zgromadzone dane prawdopodobnie nie dotrzymywała tym możliwościom kroku. Drugą kwestią jest gwałtownie zmieniający się charakter krajobrazu zagrożeń. Wielka Brytania w dalszym ciągu boryka się z poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego pochodzącymi z różnych źródeł, a wykorzystanie nowych technologii przez agencje będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że będą w stanie dotrzymać kroku innowacjom w zakresie stosowanym przez przeciwników.

Killworth wyjaśnił, że „w organizacji takiej jak GCHQ istnieje potencjał wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do poprawy wyników operacyjnych. Możemy poradzić sobie z dużymi problemami i dostarczać rozwiązania w zakresie inteligencji oraz bezpieczeństwa, aby utrzymać bezpieczeństwo w Wielkiej Brytanii w sposób, w jaki nie mogliśmy tego zrobić wcześniej”. Na przykładzie brytyjskiego systemu „aktywnej cyberobrony” wyjaśnił, w jaki sposób „obronę brytyjskich systemów bezpieczeństwa cybernetycznego można definiować, wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. „Nie mogę uwierzyć, że będziemy korzystać w przyszłości z aktywnej cyberobrony, bez większego wykorzystywania sztucznej inteligencji”.

Wyzwanie, przed którym stoimy, polega na zapewnieniu, by innowacje technologiczne w przyszłości były tworzone w jasno określonych ramach regulacyjnych, które dają społeczeństwu gwarancje poszanowania prywatności przy jednoczesnym zaakceptowaniu, że określone zdolności muszą pozostać tajne.

Publiczne oczekiwania dotyczące prywatności

Uwaga publiczna w coraz większym stopniu koncentruje się na zarządzaniu i regulacji analityki danych.

Wraz z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych – GDPR, konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek świadomi tego, w jaki sposób gromadzone i przetwarzane są dane osobowe.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów ochrony bezpieczeństwa narodowego może okazać się szczególnie kontrowersyjne, biorąc pod uwagę potencjalną ingerencję w prywatność i naruszenia wolności obywatelskich.

Obowiązujące przepisy w zakresie nadzoru, nie narzucają ograniczeń lub zabezpieczeń specyficznych dla agencji kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa państwa, a wiele osób prawdopodobnie będzie się zastanawiać, czy istniejące regulacje są wystarczające, aby uwzględnić wykorzystanie AI przez agencje wywiadowcze.

Ta zmiana oczekiwań społecznych jest dobrze znana GCHQ, a Killworth stwierdza, że „mamy społeczeństwo, które ujawnia zdecydowane oczekiwania w zakresie ochrony praw człowieka, bezpieczeństwa publicznego, przejrzystości i kontroli.

Wyzwaniem dla oficerów wywiadu, jest pokazanie i uzasadnienie tego co służby robią i w jaki sposób. Poprzednie pokolenia nigdy nie musiały się odnosić do tego.

Chociaż technologia nadzoru jest często przedstawiana w kategoriach dystopijnych, wiele zastosowań SI w bezpieczeństwie narodowym może nie być tak kontrowersyjna, jak niektórzy się spodziewają. W szczególności należy zauważyć, że sztuczna inteligencja może zminimalizować potencjalne zagrożenia naruszenia prywatności, zmniejszając ilość danych osobowych, które wymagają przeglądu przez pracowników pionów analitycznych.

Tak czy inaczej, angażowanie się w otwartą debatę będzie kluczowe dla utrzymania przez GCHQ publicznego zaufania. Killworth zaznaczył że: „uczymy się od Edwarda Snowdena jako organizacja, że kiedy mamy do czynienia z technologią, kiedy mamy do czynienia z nowymi sposobami prowadzenia operacji, absolutnie niezbędne jest, abyśmy zaangażowali się w dialog szerzej ze społeczeństwem, środowiskami akademickimi, grupami interesów, technologów”.

Dodał, że „jeśli nie prowadzimy tych debat, nie ufamy. Jeśli nie będziemy mieli zaufania, ostatecznie nie będziemy mieć praw i uprawnień, które umożliwią nam prowadzenie naszej działalności”.

Lorda Evansa, były dyrektor generalnego Służby Bezpieczeństwa (MI5), powtórzył to na konferencji RUSI, że „ostatecznie nasze bezpieczeństwo narodowe zależy od zdolności agencji i policji do wygrania bitew operacyjnych z terrorystami i szpiegami, ale mogą tego dokonać jedynie za zgodą polityczną i publiczną”.

Jest nieuniknione, że niektóre grupy i ludzie będą sprzeciwiły się wszelkiej polityce nadzoru, z powodu różnic w poglądach politycznych lub ideologicznych. Dzięki zaangażowaniu w bardziej przejrzysty i otwarty dialog na temat wykorzystania nowych technologii i oczekiwań dotyczących prywatności, społeczność wywiadowcza może uzyskać zaufanie i zgodę konieczną, aby umożliwić im skuteczne działanie w szybko zmieniającym się świecie.

Źródło: RUSI

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: