WYWIAD USA POWINIEN MONITOROWAĆ ZMIANY KLIMATU

Wyżsi urzędnicy państwowi zablokowali zeznania pracownika agencji wywiadowczej, który ostrzegał przed „potencjalnie katastrofalnymi” skutkami zmian klimatu spowodowanych przez człowieka – poinformował Washington Post.

Rod Schoonover, członek personelu Departamentu Stanu, planował dostarczyć swoje pisemne zeznania do Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, ale według kilku gazet powołujących się na źródła w administracji został powstrzymany przez funkcjonariusze Białego Domu i wysokich rangą urzędników.

Jak twierdzi Washington Post, urzędnik ds. legislacyjnych Białego Domu ostatecznie pozwolił mu udać się do Komisji, ale zabronił mu składania pisemnych zeznań.

„Post” nie był w stanie dotrzeć do Schoonovera w celu uzyskania komentarza, a Biały Dom odmówił go w tej sprawie. Inne agencje informacyjne dotarły do obu źródeł, ale uzyskały żadnych oświadczeń ani od Schoonovera, ani od Białego Domu.

Jednakże Post był w stanie uzyskać i wydrukować rzekomo zablokowane zeznania.

„Podstawowe cechy klimatu globalnego wykraczają poza granice doświadczane we współczesnej historii i nie ma pewności co do ewolucji niektórych aspektów klimatu. Biorąc jednak pod uwagę złożony kontekst społeczny i polityczny, w którym zachodzi wiele zmian, możemy spodziewać się nowych i złożonych napięć oddziałujących na ludzi i społeczeństwa na całym świecie, z których wiele ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego ” – napisał Schoonover.

„Zmiany klimatyczne będą miały szerokie implikacje dla bezpieczeństwa narodowego USA w ciągu najbliższych 20 lat poprzez globalne perturbacje, zwiększone ryzyko niestabilności politycznej, zwiększone napięcia między krajami w zakresie zasobów, rosnącą liczbę kryzysów humanitarnych związanych ze zmianami klimatu, powstające geostrategiczne konkurencyjne domeny i niekorzystne skutki dla sił zbrojnych” – dodał.

Chociaż zmiana klimatu raczej nie doprowadzi do „upadku państwa”, pisał Schoonover, dodanie czynników klimatycznych do już niestabilnych regionów może przyczynić się do poważnych konfliktów i masowej migracji.

„Społeczność wywiadowcza nie monitoruje warunków klimatycznych, zauważył Schoonover, ale dane klimatyczne są analizowane przez NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration oraz US Geological Survey. Dane z tych agencji wzbudzają obawy” – powiedział.

„Bez łagodzenia czynników lub zdarzeń, widzimy kilka prawdopodobnych przyszłych scenariuszy, w których znaczące skutki – być może katastrofalne – nie wynikają jedynie ze złożonych procesów zmian klimatu” – podsumował.

Źródło: Earth.com

Fot. Wikipedia

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: