GAZ SYSTEM SPODZIEWA SIĘ WYBUCHU WOJNY GAZOWEJ. URUCHAMIA NOWE REWERSY Z UKRAINĄ

Spółka Gaz System poinformowała o uruchomieniu rewersów na połączeniach gazowych z Ukrainą.