BIAŁEK: TK ZAJMIE SIĘ „USTAWĄ DEUBEKIZACYJNĄ” PODCZAS KAMPANII PREZYDENCKIEJ

Trybunał Konstytucyjny zajmie się tzw. „Ustawą deubekizacyjną” w szczytowym momencie kampanii prezydenckiej. Co planuje PiS?

17 marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie wniosek skierowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., obniżających emerytury funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy chociaż przez jeden dzień przed 1990 r. pełnili służbę w organach uznanych przez IPN za działające na rzecz tzw. totalitarnego państwa.

W tym miejscu należy stwierdzić, że w zasadzie opinie wszystkich autorytetów prawnych oraz treść pojawiających się orzeczeń Sądów nie pozostawiają wątpliwości, że ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. jest niezgodna z Konstytucją. Niestety obecne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie podporządkowane realizacji interesu politycznego PiS i ewentualny wyrok będzie najprawdopodobniej zgodny z oczekiwaniem tej partii.

Wobec powyższego powstaje pytanie: z jakiego powodu sprawą, która czeka w TK od 2018 r. i wyraźnie nie była traktowana priorytetowo (w sprawie są tylko dwa dokumenty: pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie i stanowisko Sejmu), Trybunał zajmie się w środku prezydenckiej kampanii wyborczej? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista.

PiS najprawdopodobniej będzie się starał utrwalić swój wizerunek jako partii walczącej z pozostałościami komunizmu i przedstawiać swoich działaczy, jako patriotów zwalczających ostatnie posterunki PRL. Równocześnie PiS swoich konkurentów, którzy z uwagi na oczywistą obrazę prawa będą protestować, przedstawiać będzie jako obrońców ubeków itp. Czy w takiej sytuacji opozycja może racjonalnie dyskutować i angażować się w obronę pokrzywdzonych ustawą funkcjonariuszy?

W mojej opinii tak, a co więcej brak reakcji opozycji spowoduje więcej szkód niż pożytku w jej kampanii prezydenckiej. Po pierwsze, ewentualny wyrok TK stwierdzający zgodność ustawy z konstytucją (być może z udziałem sędziego Piotrowicza – prokuratora stanu wojennego!) będzie obarczony wieloma błędami prawnymi, które specjaliści z łatwością wykażą. Po drugie, w takiej sytuacji opozycja będzie mogła z łatwością wykazać, że taka linia orzecznicza TK, w połączeniu z przejęciem przez PiS Sądu Najwyższego, może doprowadzić do odebrania emerytur kolejnym funkcjonariuszom i obywatelom, którzy w przyszłości zostaną przez IPN zakwalifikowani do działających w przeszłości na rzecz państwa totalitarnego (MO, wojsko, prokuratura (!), sądy, PZPR). Co więcej, może to doprowadzić do podważenia zaufania do całego systemu emerytalnego, a nawet szerzej tj. do wszelkich tzw. praw nabytych. Oczywiście wymaga to ze strony opozycji odwagi, prowadzenia konsekwentnej narracji w tym zakresie i uświadamiania obywatelom realności takiego zagrożenia.

Nie można jednak wykluczyć, że PIS wprowadza na wokandę TK sprawę emerytur z uwagi na chęć wyciszenia istniejącego niepokoju w szeregach emerytów i pełniących służbę żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nie są jeszcze objęci w/w ustawą. Być może z ich (PiS) wewnętrznych badań wynika, że w ten sposób można pozyskać ten elektorat? W takiej sytuacji, wyrok TK będzie zapewne zupełnie odmienny. Ten scenariusz, korzystny dla obecnie pokrzywdzonych, wydaje się jednak mało prawdopodobny.

Paweł Białek: oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w randze pułkownika. W latach 2007-2012 zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1991 roku pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w ABW. 4 grudnia 2007 roku został mianowany na stanowisko zastępcy szefa ABW. Po odejściu z ABW na początku kwietnia 2012 został wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Skarbu i zasiada w radach nadzorczych spółek skarbu państwa: KGHM-ie i Orlenie. W latach 2013-2016 był dyrektorem Biura Inwestycji w PERN SA, odpowiedzialnym min. za budowę Terminalu Naftowego w Gdańsku.

Fot. Wikipedia

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: