PERN CZEKAJĄ ODPISY NA SETKI MLN ZŁ? “KONTROWERSYJNA TRANSAKCJA”

27 luty 2020 to “czarny czwartek” PERN. Z powodu kontrowersyjnej transakcji spółka wpadła w tarapaty finansowe.

W okresie od 05 sierpnia 2016 do 11 stycznia 2017 r władze spółki PERN SA (100% akcji ma Skarb Państwa) zakupiły 4,9% akcji PKN Orlen SA. Powyższa transakcja pomimo, iż jej zasadność i sposób przeprowadzenia powinny być przedmiotem zainteresowania analityków, w zasadzie przeszła niezauważona.

PERN stał się ważnym akcjonariuszem PKN Orlen a Skarb Państwa uzyskał pośrednio dodatkowy pakiet akcji. Nie bez znaczenia były również dodatkowe miejsca w Radzie Nadzorczej PKN Orlen dla osób wskazanych przez władze państwowe. Jak donosiły media ten prawie 5% pakiet akcji kosztował PERN około 1,5 mld PLN. Z uwagi na wysokość przychodów spółki PERN, zakup ten musiał być finansowany ze środków obcych (kredyt, zaliczki na przyszłe usługi itp.).

PERN i PKN Orlen są spółkami, które nie mogą bez siebie funkcjonować z uwagi na charakter infrastruktury przesyłowej i magazynowej dla ropy naftowej i paliw. PKN Orlen jest uzależniony od dostaw ropy rurociągami obsługiwanymi przez PERN który to z kolei jest uzależniony od ilości przesyłanego surowca i taryf. Oczywiście interesy Orlenu i PERN-u w zakresie wysokości stawek za przesył i magazynowanie ropy naftowej są całkowicie rozbieżne. Można się nawet spodziewać, że w okresie gorszych wyników, PKN Orlen będzie wywierał presję na swojego akcjonariusza w celu obniżenia tych opłat. Będzie to w przyszłości prowadzić do oczywistego konflikt interesów.

Ceny akcji PKN Orlen w okresie 5.08 2016 do 11.01 2017 kształtowały się w przedziale 64,50 PLN (5.08.2016) do 86,00 PLN (11.01.2107). Podczas dobrej koniunktury akcje Orlenu uzyskały cenę 132 PLN., co było przedmiotem dumy jego zarządu. Niestety w dniu 27.02 2020 cena akcji Orlenu spadła do 60,90 PLN i wartość rynkowa akcji posiadanych przez PERN wyniosła w tym dniu tylko nieco ponad 1,27 mld PLN.

Jeśli taki kurs utrzyma się w dłuższym okresie czasu, a koszty obsługi długu wzrosną (stopy procentowe), PERN będzie zmuszony dokonać stosownych odpisów. Wpłynie to na wyniki tej spółki, wysokość dywidendy i wynikające z układu zbiorowego zobowiązania wobec pracowników. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że „błyskotliwy” zakup akcji PKN Orlen, który już dzisiaj daje stratę na ponad 200 mln, nie skończy się katastrofą finansową dla PERN.

Na koniec warto dodać, że rurociągowy operator nie ma także co liczyć na dywidendę z paliwowego giganta ze względu na deklaracje ministra Jacka Sasina, który podkreślił, że wypracowane przez spółki środki mają być przeznaczane na inwestycje.

Fot. Wikipedia

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: