ŁOTEWSKA KONTRA: ROSJA TO WIRUS GROŹNIEJSZY OD COVID-19

W połowie marca łotewska Państwowa Służba Bezpieczeństwa (VDD) opublikowała swój coroczny raport. Podkreśla w nim, że mimo pandemii COVID-19 największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Łotwy pozostaje Rosja. Podobne raporty i konkluzje udostępniły w tym roku służby estońskie i litewskie.

Raport estońskiego wywiadu zagranicznego EFIS stwierdza, że: „Jedynym egzystencjalnym zagrożeniem dla suwerenności Estonii jest potencjalna rosyjska operacja wojskowa przeciwko państwom bałtyckim. W porównaniu z siłami NATO równowaga sił na osi państw bałtyckich jest wyraźnie przechylona na korzyść Rosji. Nawet pomijając [silnie zmilitaryzowaną rosyjską eksklawę bałtycką] w Kaliningradzie, Rosja ma absolutną przewagę pod względem sprzętu ofensywnego – czołgów, samolotów myśliwskich i artylerii rakietowej”.

Opracowanie estońskiej służby zawiera również ciekawe informacje dotyczące incydentów mających miejsce w 2019 r. Wyrażono w nim “szczególne zaniepokojenie tym, że rosyjskie cyberataki na Zachód pozostały bezkarne”. Według EFIS “będą one kontynuowane w 2020 r. dopóki potencjalne korzyści przeważą nad konsekwencjami”.

Z kolei według łotewskiego kontrwywiadu VDD: “rosyjskie działania przeciwko NATO i Unii Europejskiej pozostawały na wysokim poziomie w ciągu ostatniego roku (…) Rosja nadal stanowi największe wyzwanie dla łotewskich działań kontrwywiadowczych (…) Zagrożenia rosyjskie mają również charakter pośredni m.in. w wyniku wspierania przez Moskwę transgranicznych grup przestępczych.”

Tymczasem tysiące Litwinów skorzystało w zeszłym roku z ruchu bezwizowego do sąsiedniego obwodu kaliningradzkiego. Litewski kontrwywiad VSD sugeruje, że to ułatwienie podróży przez Rosję faktycznie wspomaga szpiegowską rekrutację dokonywaną przez rosyjski wywiad. Najnowszy raport służby o zagrożeniach wywiadowczych ostrzega, że Rosja otrzymuje informacje o przybyciu cudzoziemców, a następnie sprawdza, czy osoby te posiadają cenne informacje lub są podatne na rekrutację. Według raportu szczególną uwagę zwraca się na „byłych i aktywnych polityków, biznesmenów, funkcjonariuszy organów ścigania, personel wojskowy i dziennikarzy podróżujących do Rosji”.

Źródło: JamesTown.org

Fot. Pixabay

Piotr Maciążek

Piotr Maciążek

W 2018 r. był nominowany do najważniejszych nagród dziennikarskich jak Grandpress i Mediatory. Autor książki "Stawka większa niż gaz" (Arbitror 2018) i Młodej Myśli Wschodniej (Kolegium Europy Wschodniej 2014). Współautor prowokacji "Piotr Niewiechowicz" odsłaniającej nieszczelność strategicznych elementów machiny państwowej.
Follow Me: