NOWY-STARY DYREKTOR ESTOŃSKIEGO WYWIADU

Estoński Minister Obrony Jüri Luik przedłożył estońskiemu Zgromadzeniu Narodowemu propozycję powołania obecnego dyrektora generalnego estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (EFIS) Mikka Marrana na kolejną 5-letnią kadencję.

Po dokonaniu oceny przez Komitet Nadzoru Organów Bezpieczeństwa, Minister Obrony przedstawi kandydaturę Mikka Marrana całemu rządowi. W opinii estońskiego ministra Mikk Marran wykonał świetną robotę podczas obecnej pięcioletniej kadencji, udowodniając, że jest zarówno profesjonalistą, jak i dobrym liderem.

„Jestem bardzo zadowolony, że Marran zgodził się zostać na kolejny okres, ponieważ działania wywiadu są długoterminowe, bardzo wrażliwe i konieczne jest w nich zachowanie ciągłości. Co więcej, międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie opiera się na zaufaniu i wymaga stabilności” – powiedział minister.

Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego w EFIS Mikk Marran był podsekretarzem stanu w estońskim Ministerstwie Obrony. Marran rozpoczął swoją karierę w rządzie w 1999 r. W latach 2006–2009 był doradcą ds. obrony w Stałym Przedstawicielstwie Estonii przy NATO.

EFIS jest organem ds. bezpieczeństwa podlegającym Ministerstwu Obrony, którego zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji na temat zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa dotyczących Estonii. Zapewnia również bezpieczną komunikację oraz angażuje się w zagraniczne działania kontrwywiadowcze w celu ochrony estońskich dyplomatów i żołnierzy służących w operacjach zagranicznych.

Źródło: Kaitseministeerium
Fot. Twitter

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: