Home Posts tagged australia

Australijski wywiad radioelektroniczny ostrzega przez chińskimi firmami technologicznymi

Australijski wywiad radioelektroniczny ostrzega przed chińskimi firmami technologicznymi

Australijska Agencja Wywiadowcza ds. Wywiadu Radioelektronicznego (właściwie The Australian Signals Directorate) dokonała bezprecedensowego debiutu na Twitterze wydając ostrzeżenie przed zagrożeniami ze strony chińskich firm technologicznych. ASD, wzorem innych służb, przystąpiła w ten sposób do realizacji strategii komunikacyjnej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa.

„Witaj Internecie, z tej strony ASD. Od długiego czasu odbiorca, po raz pierwszy w roli nadawcy” – odezwała się australijska agencja na Twitterze. Autentyczność konta @ASDGovAu została potwierdzona przez przedstawicieli rządu.

Po debiutanckim tweecie n profilu służby pojawił się obraz zawierający wizualną łamigłówkę tekstową, kryptogram akronimu nazwy organizacji oraz fragmenty przemówienia dyrektora generalnego Mike’a Burgessa. W swoim wystąpieniu Burgess powiedział, że ASD wychodzi „z cienia” i zdecydowanie poparł rządową decyzję o zakazie korzystania z nowej sieci 5G w Australii wydanym w stosunku do chińskich firm telekomunikacyjnym Huawei i ZTE, która wywołała wściekłość Pekinu. Na ten temat pisaliśmy również tutaj.

Australijski wywiad radioelektroniczny poparł decyzję rządu Australii o restrykcjach wobec chińskich firm telekomunikacyjnym Huawei i ZTE. Click To Tweet

Huawei, założona przez naukowca Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz ZTE zostały oskarżone przez Kongres Stanów Zjednoczonych o działanie na rzecz chińskich służb wywiadowczych. „5G to nie tylko szybkie dane” – wyjaśnił Burgess w swoim przemówieniu. Technologia „będzie wspierać komunikację, z której Australijczycy codziennie korzystają, od naszych systemów opieki zdrowotnej i potencjalnych zastosowań w zakresie zdalnych operacji chirurgicznych, do samochodów autonomicznych, funkcjonowania systemu energetycznego i zaopatrzenia w wodę” – dodał.

Huawei oraz ZTE zostały oskarżone przez Kongres Stanów Zjednoczonych o działanie na rzecz chińskich służb wywiadowczych. Click To Tweet

Burgess zaznaczył, że decyzja rządu poprzedzona była analizą dotyczącą bezpieczeństwa tych systemów w sytuacji, gdyby ich częścią stały się podmioty wysokiego ryzyka. W tej kwestii – jak stwierdził, ocena ASD była stanowczo jednoznaczna.

Niezależne instytucje badawcze w Australii stwierdziły, że co najmniej 300 chińskich naukowców wojskowych przyjechało do Australii w ramach programów doktoranckich. Pracowali oni w dziedzinach takich jak przetwarzanie sygnałów, radary i systemy nawigacyjne, a także pojazdy autonomiczne i kryptografia. Większość naukowców pochodzących z komunistycznych Chin nie ukrywa swojego pochodzenia, ale „w ostatnim okresie czasu zidentyfikowano 24. ukrywających swoją przynależność do wojska podczas podróży poza Chiny, w tym 17. Przybyłych do Australii”.

Australia jest częścią sojuszu wywiadowczego, tzw. Five Eyes,  z Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, które ściśle ze sobą współpracują i dzielą się poufnymi informacjami.

Fot. Pixabay

Australia: Huawei i ZTE na cenzurowanym


Z powodu chęci zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa Rząd Australii zakazał wykorzystywania sprzętu Huawei i ZTE do budowania krajowej sieci 5G.

Wcześniej podobną decyzje w odniesieniu do ZTE podjęły władze Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://osluzbach.pl/zte-na-celowniku-kongresu-usa/ . Departament Handlu zabronił amerykańskim firmom transakcji sprzedaży i kupna  od tego podmiotu. Huawei nie jest objęty zakazem w USA, jednak trwają tam prace nad ustawami, które uniemożliwią amerykańskim agencjom nabywanie, eksploatowanie oraz wynajem sprzętu telekomunikacyjnego chińskiej produkcji. Projekty tych aktów prawnych mają wymieniać Huawei jako przykład podejrzanego chińskiego sprzedawcy.

Z powodu chęci zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa Rząd Australii zakazał wykorzystywania sprzętu Huawei i ZTE do budowania krajowej sieci 5G. Click To Tweet

Australijska prasa donosiła w ostatnich latach o licznych przypadkach chińskich ataków hakerskich na australijskich urzędników. Antychińskie nastroje są tam silne. Chiny są w Australii postrzegane jako jedno z najgroźniejszych mocarstw w obszarze cyberprzestrzeni, obok Rosji, Iranu i Korei Północnej.

Źródło: bleepingcomputer.com

Fot. Pixabay

Australia zmienia prawo. Cel: walka z chińskim wywiadem

 

Rząd Australii ogłosił rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących sfery wywiadu i szpiegostwa, mające na celu ograniczenie wpływu obcych państw na życie polityczne tego kraju. Nowe propozycje regulacji nie były jeszcze omawiane w parlamencie, jednak szereg firm, prawników i środowisk uniwersyteckich już zgłasza zastrzeżenia do tego projektu. Najwięcej protestów projekt zmian wzbudził wśród dziennikarzy.

Bezpośrednim powodem reformy mają być informacje australijskich służb specjalnych, o tym, że istotna część wydarzeń politycznych w Australii sterowana jest przez obce państwa. Służby ostrzegały partie polityczne przed akceptowaniem darowizn od biznesmenów związanych np. z Chińską Partią Komunistyczną. Premier rządu Australii ogłaszając plany zmian legislacyjnych wspomniał o „niepokojących raportach dotyczących wpływów Chin”, upierając się jednocześnie, że proponowane zmiany nie są związane z aktywnością tylko jednego państwa.

Proponowane przez rząd regulacje wprowadzą nastepujące zmiany:

1) Zakaz przyjmowania przez partie polityczne dotacji od podmiotów zagranicznych. Dotacje będą mogły być przyjmowane wyłącznie od Australijczyków i firm zarejestrowanych w Australii.

2) Wprowadzenie tzw. „Programu przejrzystości” w odniesieniu do podmiotów zagranicznych, czyli stworzenie listy lobbystów pracujących na rzecz państw obcych, których celem jest dokonanie zmian w polityce rządu. Sam fakt takiej działalności nie będzie zakazany, natomiast penalizacji podlegać będzie zatajenie związków z zagranicą.

3) Rozszerzenie prawnej definicji szpiegostwa, jako że dotychczasowa nie uwzględnia zachowań, które rząd uważa za działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. Zaproponowano np. penalizację bezprawnego pozyskiwania informacji niejawnych. Aktualnie tylko przekazywanie innej osobie takich informacji bez odpowiedniego pozwolenia jest przestępstwem.

4) Rozszerzenie definicji sabotażu, zdrady i naruszeń w obszarze ochrony informacji niejawnych. Proponowane przez australijski rząd zmiany zawierają również zapis o zagrożeniu karą do 20 lat pozbawienia wolności za posługiwanie się lub publikację materiałów niejawnych, co wiąże się ze szkodą lub prawdopodobieństwem zaistnienia szkody dla interesów Australii.

Zapisy dotyczące kar za pozyskiwanie i publikację informacji niejawnych spowodowały protesty środowiska dziennikarskiego, co więcej Dyrektor Generalny Australian Secret Intelligence Organization (ASIO) Duncan Lewis, powiedział na posiedzeniu komisji parlamentarnej, że dziennikarstwo stanowi „idealną legendę” dla szpiegów zagranicznych chcących pozyskiwać informacje i wykorzystywać je na szkodę Australii. Twierdzi, że media nie powinny być wyłączone z przepisów nowej ustawy, ponieważ takie wyłączenie stwarza korzystną sytuację dla wywiadów innych państw i zachętę do werbunków dziennikarzy.

Źródło: ABC

Fot. Pixebay