Home Posts tagged gazprom

Obowiązująca do 2025 r. umowa tranzytowa pomiędzy Rosją i Litwą pozwalająca zaopatrywać obwód kaliningradzki w gaz, a także operacyjność nowego terminala LNG w rosyjskiej eksklawie, spowodują powstanie nadwyżki eksportowej surowca, która wedle naszej prognozy zostanie skierowana do Polski i krajów bałtyckich.

Pływający terminal LNG w obwodzie kaliningradzkim został zbudowany przez stocznię Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (tę samą, która zbudowała litewski gazoport Independent), a wartość kontraktu wyniosła 294,77 mln USD. Jednostka nosi nazwę „Marszałek Wasilewski” (właściwie Aleksandr Wasilewski, szef sztabu generalnego ZSRS w okresie II wojny światowej) i została wykonana dla spółek zależnych Gazpromu. Jej moc regazyfikacyjna wyniesie około 2,5 mld m3 rocznie (dla porównania polski gazoport ma moc 5 mld m3). Pływający terminal jest już operacyjny i ma oficjalnie uniezależnić obwód kaliningradzki od dostaw gazu realizowanych tranzytem przez Litwę.

Większość polskich ekspertów bagatelizuje zagrożenie dla polskiego rynku związane z uruchomieniem ”Marszałka Wasilewskiego”. Twierdzą oni, że nieprzypadkowo jego moce są zbliżone do gazociągu, którym przez terytorium litewskie płynie gaz do rosyjskiej eksklawy. Ich zdaniem nowy gazoport po prostu zastąpi dostawy realizowane dotąd tranzytem.

W swoim niedawnym komentarzu dla portalu O służbach wyraziłem odmienne zdanie. Otwarcie w rosyjskiej eksklawie terminalu LNG o stosunkowo dużych możliwościach może zabezpieczyć część polskiego rynku dla Gazpromu mimo niechętnej postawie władz w Warszawie, które zamierzają wypowiedzieć kontrakt jamalski. Do tej pory rosyjski koncern dzięki liberalizacji wzmacniającej kosztem PGNiG podmioty prywatne handlujące w Polsce gazem sprzedawał im niewielkie ilości LNG. Surowiec był przewożony cysternami z małych instalacji w obwodzie kaliningradzkim. Dziś dzięki operacyjności „Marszałka Wasilewskiego” Gazprom będzie mógł drastycznie zwiększyć te wolumeny wykorzystując już wypracowane mechanizmy i kontakty biznesowe.

Za takim scenariuszem przemawia rosyjsko-litewska umowa tranzytowa, która traci ważność dopiero w 2025 r. Nic nie wskazuje na to by miała ona zostać wygaszona. Nie opłaca się to Litwinom, którzy czerpią z jej tytułu około 10 mln euro rocznie, co dla niewielkiego państwa jest sporą kwotą. Także Rosjanom nie będzie spieszyło się z wygaszeniem litewskiego tranzytu. Gazprom może przecież zaopatrywać obwód w gaz jak miało to miejsce do tej pory, a dodatkowo eksportować nadwyżki. Ich wielkość można z łatwością modyfikować ponieważ rosyjski koncern jest w tym przypadku zarówno odbiorcą jak i dostawcą surowca (nowa infrastruktura LNG w obwodzie leningradzkim ma być oddana do użytku na początku 2019 roku, a jej moc wyniesie około 2 mld m3).

Podobną strategię próbował wcielić w życie rosyjski Rosatom budując w obwodzie kaliningradzkim elektrownię atomową. Koncern zamierzał eksportować energię do Polski i na Litwę.

Fot. Gazprom_mt.ru

Gazprom obnaża niedostatki komunikacyjne PGNiG. „Więcej rosyjskiego gazu dla Polski”

PGNiG musi dziś rozpaczliwie bronić się przed informacjami rosyjskiego Gazpromu, który poinformował o znacznym wzroście sprzedaży gazu do Polski. Spółka z ulicy Kasprzaka ponosi dziś konsekwencje czarno-białej polityki informacyjnej, którą prowadzi hiperbolizując własne osiągnięcia w zakresie dywersyfikacji.

„W okresie styczeń-sierpień 2018 roku PGNiG sprowadziło blisko 64 proc. więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie roku 2017 i ok. 7 proc. więcej gazu z Rosji” – informuje spółka w swoim komunikacie.

Warto poświęcić uwagę wzrastającemu importowi surowca z Gazpromu ponieważ w przeciwieństwie do zakupów realizowanych przez gazoport chodzi tu o duże ilości (symetria jest jedynie zabiegiem komunikacyjnym). W tym kontekście zasadne wydaje się zadanie pytania dlaczego PGNiG sprowadza coraz więcej gazu z Rosji? Odpowiedź jest banalnie prosta – bo mu się to opłaca i nie wymaga z jego strony dodatkowych działań.

Rosnące ceny ropy znajdą odzwierciedlenie w koszcie gazu dostarczanego przez Gazprom do Polski dopiero za kilka miesięcy – tak działa bowiem kontrakt jamalski oparty o współzależność tych dwóch surowców. Na razie PGNiG może zatem korzystać z relatywnie taniego surowca. Piszę relatywnie ponieważ w istocie akurat w tym momencie nie jest on drogi, niemniej kraje zachodnie otrzymują od Gazpromu znacznie atrakcyjniejsze stawki.

Polska firma podkreśla, że co prawda kupuje u Rosjan coraz więcej, ale w ramach obowiązującej umowy, a nie dodatkowych zakupów. Mowa o tym w następującym fragmencie komunikatu: „ [dodatkowe] Ilości [gazu] są zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli take or pay, ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych wiele lat temu w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 roku”.

PGNiG podkreśla, że co prawda kupuje u Rosjan coraz więcej, ale w ramach obowiązującej umowy, a nie dodatkowych zakupów. Click To Tweet

Trudno więc stawiać zarzuty PGNiG-owi, który korzysta po prostu w sposób efektywny ze swojej umowy, która czasem, tak jak teraz, pozwala firmie zarobić, ale częściej stanowi kamień młyński u szyi. Oczywiście w tej optyce jest jedno „ale”. Wzrost zakupów rosyjskiego gazu kompletnie nie pasuje komunikacyjnie do wizji dywersyfikacji dostaw tego surowca lansowanej przez firmę z ulicy Kasprzaka. Dzieje się tak dlatego ponieważ PGNiG postawił na hiperbolizację prowadzonych przez siebie działań takich jak kontraktacja LNG. Gdyby komunikaty spółki były bardziej wyważone, dziś nie musiałaby rozpaczliwie reagować na informacje Gazpromu o zwiększającej się sprzedaży gazu do Polski.

PGNiG postawił na hiperbolizację swoich sukcesów. Dziś Gazprom boleśnie obnaża czarno-białą strategię komunikacyjną firmy z ulicy Kasprzaka. Click To Tweet

Fot. Pixabay